Financiering koopwoning

Het is een buitengewoon belangrijke beslissing om een eigen woning of huis te kopen. Zeker als het om de eerste keer gaat is het belangrijk om je eerst goed te oriënteren op de woningmarkt. Je wil natuurlijk een mooi pand kopen dat aan je eisen voldoet; het liefste je droomhuis. Als dat niet lukt, dan toch minimaal een woning waar je een aantal jaar prettig kunt wonen. Maar kun je dat dan eigenlijk wel betalen? De meeste mensen hebben niet genoeg spaargeld op hun bankrekening staan om daar zomaar een huis mee te kunnen kopen. Daarom zul je de financiering van een koopwoning op een andere manier rond moeten krijgen: door een lening af te sluiten, in de vorm van een hypotheek.

2012-10-18 impressie koopwoning Koemeersdijk 1 websiteThumbnail

Een hypotheek is een geldlening, waarbij het huis als onderpand dient. Dat wil zeggen dat degene die geld uitleent het recht krijgt van hypotheek: het recht om het pand te verkopen, als de lener zijn verplichtingen niet nakomt. Gelukkig komt dit niet vaak voor en dient de woning vooral als garantie voor de bank. De hoogte van de hypotheek die een koper kan krijgen is afhankelijk van zijn of haar inkomen en de waarde van het pand. De regels voor het verstrekken van hypotheken zijn de laatste jaren strenger geworden.

De overheid wil hiermee zorgen dat er minder mensen in grote financiële problemen komen doordat ze hun hypotheek niet kunnen betalen.

De lening moet natuurlijk worden terugbetaald aan de bank; in ieder geval moet er rente over deze schuld worden betaald. Deze zogenaamde hypotheekrente is aftrekbaar van de belasting en wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd, dit geldt althans voor hypotheken die zijn afgesloten voor 2013. De betaalde rente over de hypotheek mag in dit geval bij de belastingaangifte worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Een huiseigenaar betaalt vervolgens alleen belasting over het overgebleven inkomen. Deze regeling maakt het mogelijk om feitelijk meer te lenen, omdat een deel van de lasten hierdoor verlicht worden. Volgens tegenstanders van deze maatregel heeft de hypotheekrenteaftrek er daarom toe geleid dat de woningprijzen in Nederland oneigenlijk hoog zijn geworden. Over dit zogenaamde H-woord is de laatste jaren veel te doen geweest in de politiek. Voor sommige partijen was het lange tijd onbespreekbaar om iets te wijzigen aan deze belastingregeling. Uiteindelijk zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek sinds 20 december 2012 (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) veranderd. Deze veranderingen gelden evenwel alleen voor hypotheken die na deze wetswijziging zijn afgesloten. Bij nieuwe hypotheken mag er ook nog steeds hypotheekrenteaftrek worden toegepast, onder voorwaarde dat de hypotheek gedurende de looptijd volledig wordt afgelost en tenminste annuïtair.