Het woonakkoord

Het kabinet heeft met de coalitiepartijen en de partijen D66, Christenunie en SGP een zogenaamd woonakkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren. Er wordt een heel pakket aan maatregelen ingevoerd dat onder andere ook van belang is voor huurders, voor de bouw, maar ook voor mensen die voor het eerst een huis gaan kopen.

Een-Nationaal-Woonakkoord-nu

Voor deze starters is er weer wat veranderd. Het blijft de norm om je hypotheek volledig en annuitair af te lossen, wat natuurlijk niet zo goed is voor kopers van een huis. Er komt nu wel een mogelijkheid om een tweede lening af te sluiten voor de helft van de waarde van je huis. Als je hiervoor kiest zijn je maandlasten in het begin lager, maar uiteindelijk ben je meer geld kwijt. Daarnaast bestaan er speciale startersleningen waar het rijk aan bijdraagt. Deze bijdrage is in 2013 verhoogd van twintig naar vijftig miljoen euro.

Tags: