Nieuws / Overheid

Het woonakkoord

Het kabinet heeft met de coalitiepartijen en de partijen D66, Christenunie en SGP een zogenaamd woonakkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren. Er wordt een heel pakket aan maatregelen ingevoerd dat onder andere ook van belang is voor huurders, voor de bouw, maar ook […]